.
Duyệt Xét Nhanh Hồ Sơ Diện H-1B
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Hôm 3 tháng 10 năm 2017, Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ thông báo mở lại việc duyệt xét nhanh tất cả hồ sơ diện H-1B, kể cả việc chuyển đổi những hồ sơ diện H-1B đang chờ giải quyết. Ngày 18 tháng 9 năm 2017, USCIS đã mở lại dịch vụ duyệt xét nhanh những hồ sơ diện H-1B bị giới hạn bởi chỉ tiền.

Dịch vụ duyệt xét nhanh cho phép các công ty hay người chủ xin cho hồ sơ xin thuê mướn người nước ngoài của mình được duyệt xét trong vòng 15 ngày bằng cách đóng thêm 1 225 $. Nếu quá 15 ngày mà hồ sơ chưa xử lý thì lệ phí duyệt xét nhanh sẽ được hoàn trả lại.

607693 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image