.
Hồ sơ F4 - leona15 - PD:19/7/2001
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào bạn !
HCM2005695367 hồ sơ được đưa vào hệ thống của NVC ngày 14/6/2005
HCM2005695363 hồ sơ được đưa vào hệ thống của NVC ngày 14/7/2005

188217 top -

Hệ thống chỉ báo vậy, chứ không báo là hồ sơ bạn đã được mở, bạn hãy gọi trực tiếp lên NVC xem sao.
Người con sinh năm 1987 thì đũ tuổi, người còn lại thì quá tuổi rồi

188249 top -

Nhà mình nên bổ túc giấy ngay bây giờ cách ngày phỏng vấn 1 tuần rồi hay đợi khi nào bổ túc
Trong giấy xanh không có ngày thì bạn có thể bổ túc lúc nào cũng được.

Khi nhà mình đi bổ túc hồ sơ thì có phải đi luôn 4 người không hay chỉ cần đương đơn chính là mẹ đi thôi.
Chỉ cần NDBL chính đi bổ túc, nhưng cầm hết passport của mọi người để nếu LSQ đồng ý thì họ sẽ thu lại passport để dán visa và đóng tiền EMS. Mẹ của bạn sẽ chờ để có kết quả ngay ngày hôm bổ túc.

518157 top -

- Sau khi nhận được VISA thì nhà em phải đóng tiền lệ phí như thế nào?
Bạn vào thư viện đọc:
2.8.6. Sau phỏng vấn

Nhà cô của em chuẩn bị đi phỏng vấn ngày 20/9 , gia đình đi 4 người nhưng lại có một người( chồng của cô) sai ngày tháng sinh trong thư mời phỏng vấn và cả giấy tờ gửi về mà bây giờ mới phát hiện, xin các anh chị trong VietDiTru tư vấn dùm. Hiện đã rất gần ngày phỏng vấn và gia đình cô không biết làm sao?
1. Khi kám sức khoẻ nói họ ghi ngày tháng năm sinh cho đúng với giấy khai sinh và passport.

2. Khi PV nói với nhân viên sơ vấn và viên chức lãnh sự để họ sửa lại.

518466 top -

Bạn chờ khoảng từ 2 -3 tuần sẽ nhận được visa.

519354 top -

Bạn vào Thư viện đọc:
2.8.6. Sau phỏng vấn

519567 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image